Turvallisuustiedote: Astimen aiheuttamat vaaratilanteet tandemhypyllä voi välttää oikealla toiminnalla

Lähettänyt ajankohtana toukokuuta 15, 2015

Laskuvarjotoimikunta kokosi tiedotteen tandemhyppyjä ja lentokoneen astimia koskevista turvallisuusseikoista.

Meksikon Puerto Vallartassa tapahtui 7. toukokuuta 2015 tandemhyppyparin menehtymisen aiheuttanut onnettomuus. Silminnäkijäkuvausten mukaan tapahtumat saivat alkunsa, kun tandemhyppypari jäi uloshyppyvaiheessa kiinni Cessna 180 -tyyppisen lentokoneen astimeen. Niin maailmalla kuin Suomessa on aiemmin sattunut takertumisen aiheuttamia vaaratilanteita. Tällaisten tilanteiden varalle ei ole olemassa hyviä konsteja tai helppoja ratkaisuja. Siksi on olennaista välttää niitä. Laskuvarjotoimikunta haluaakin muistuttaa tandemhyppyjä ja astimia koskevista turvallisuusseikoista.

Meksikon onnettomuudessa hyppykoneen lentäjä ohjasi meren päällä lentäneen koneen ilmeisesti lähelle veden pintaa. Tandemvarjon avautuminen aiheutti koneen putoamisen. Lentäjä pelastautui, mutta tandemhyppypari vajosi koneen mukana mereen, koska ei päässyt irrottautumaan koneesta.

Suomessa käytettävien Cessna 172 ja 182 -koneiden astimet ovat samankaltaisia kuin onnettomuuskoneessa. Vuonna 2011 Kuopiossa sattui vaaratilanne, jossa tandempari jäi roikkumaan Cessna 182 -koneen astimeen sinänsä normaalin uloshypyn jälkeen. Tilanne selvisi kuitenkin säikähdyksellä, sillä tandemhyppymestari onnistui irrottamaan hyppääjät lentäjän heiluttaessa konetta. 

Tandem-oppilaan ei kuulu istua astimella

Kun tandempari valmistautuu uloshyppyyn, hyppymestarin on hyvä kiinnittää erityistä huomiota siihen, että oppilas ei pääse istumaan lentokoneen astimelle. Ainoat oppilaan kehonosat, jotka saavat osua koneen ulkopuolella lentokoneeseen, ovat jalkapohjat astimella sekä tarvittaessa käsi streevalla.

Riskialtis tyyli poistua koneesta on sellainen, jossa oppilaan jalat roikkuvat laskutelineen ja astimen yli ja hyppymestari kampeaa oppilaan vapaapudotukseen. Yksi tällaisen uloshyppytyylin riskeistä on, että hyppymestari ei voi kontrolloida, missä oppilasvaljaan Y-hihna sijaitsee. Y-hihna jätetään löysäksi valjaita puettaessa, joten se saattaa tarttua astimen ulkoneviin osiin.

Tandemhyppymestarin kannattaa perehtyä huolella uloshyppyyn ja kiinnittää erityistä huomiota omaan asentoonsa ovella. Oikea uloshyppyasento on sellainen, jossa oppilaan takapuoli ja valjaat eivät osu astimeen. Sen sijaan, että oppilaan jalat päästetään ulos kiivetessä roikkumaan laskutelineen yli, oppilas tulisi harjoittaa menemään astimelle kyykkyasentoon.

Astimen oikea rakenne ehkäisee vaaratilanteita 

Kuopion vaaratilanne osoitti, että on vaikeaa rakentaa koneeseen astin, johon ei voi takertua. Oppilaan jalkahihnan suojuksen Cordura-kangas oli tuolloin päässyt kiilautumaan astimen levyjen välissä olevaan pieneen rakoon.

C 182 tai C 172 -konetyyppiä käyttävien hyppy-organisaatioiden on syytä tarkistaa, millainen astin koneessa on. Näiden konetyyppien laskutelineissä on vakiona pikkuastin helpottamassa koneeseen nousemista. Se ei kuulu hyppytoimintaan. Pikkuastin tulee poistaa tai integroida tukevaan hyppyastimeen, jossa ei ole levyjen välissä saumoja, joihin valjashihna ääritilanteessa pääsee takertumaan.

Takertumistilanteessa työkalu voi olla tarpeen

Hyppykoneen varusteisiin kuuluu yleensä puukko. Teräase on tarkoitettu tilanteisiin, joissa hyppääjä syystä tai toisesta jää varusteistaan kiinni koneen rakenteisiin. Puukon kunto on hyvä tarkistaa säännöllisesti ja varmistaa, että sillä saa tarvittaessa leikattua irti laskutelineeseen tarttuneen valjaan osan.

Oppilaan tai hyppymestarin jalkahihnan katkaisu on kuitenkin äärimmäinen toimenpide, joka voi itsessään aiheuttaa vakavan onnettomuuden. Tärkeintä onkin, että roikkumisonnettomuudet ehkäistään ennakoimalla ja estämällä niiden synty mahdollisimman hyvin.

Theme: TheBuckmaker.com Wordpress Themes © 2019 Laskuvarjotoimikunta    Kaikki oikeudet pidätetään. Kirjaudu sisään muokataksesi sivustoa